Historia

Yhdistys aloitti toimintaansa jo vuoden 1989 alussa, mutta viralliset avajaiset pidettiin 7.3.1989. Toiminnan malliksi haettiin valtakunnallisen Sininauhaliiton kriteerit kristillisestä päihdetyöstä. Yhdistyksen tarkoituksena oli tarjota päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville raitista ja sosiaalista elämäntapaa kannustava toimintaympäristö.

Perustajajäseninä oli henkilöitä pääasiassa eri seurakunnista. Alusta asti mukana ovat olleet Vapaakirkko, Helluntaiseurakunta, Adventtiseurakunta, Ev.lut seurakunta ja Ortodoksinen seurakunta.

Käytännössä toiminta toteutettiin päivätoimintakeskuksena, jossa oli mahdollisuus yhdessä oloon, tuen saamiseen ja ajan viettämiseen selvin päin. Toiminta perustui jo toiminnan alkuaikoina kristilliseen ihmiskäsitykseen jokaisesta ihmisestä arvokkaana yksilönä taustoista riippumatta. Sisäänpääsyn ainoa ehto oli tulla selvin päin.

Joensuussa päiväkeskustoiminnan tarve liittyi myös asunnottomiin alkoholisteihin, joiden asumispaikkana toimi yömaja. Yömaja oli päivisin suljettu ja asukkaat viettivät aikaansa kuka missäkin. Päiväkeskus tarjosi mahdollisuuden viettää aikaan myös sisätiloissa.

Päiväkeskuksen perustoimintoihin kuului alusta asti omakustannushintainen ruokailu-, sauna- ja pyykinpesumahdollisuus. Hengellisenä tarjontana oli seurakuntien aamunavaukset aamupäivisin.

Yömaja lakkautettiin 90-luvun alkupuolella. Kaupunki tarjosi sen asukkaille erilaisia asumisvaihtoehtoja, kuten hoitokoteja, tukiasuntoja ja kaupungin vuokra-asuntoja. Päiväkeskustoimintaan ja sen kävijämäärään se ei oleellisesti vaikuttanut. Yksinäisyys ja työttömyys toi mukanaan kuitenkin uusia ongelmia (mm. mielenterveysongelmat) jotka lisäsivät päiväkeskuksen olemassaolon tarvetta.

Joensuun kaupungin ylläpitämä yömajatoiminta käynnistettiin uudelleen 2010-luvun alkupuolella.

 

Henkilöstö:

Alkuvaiheessa yhdistyksen toiminta perustui pitkälti vapaaehtoistyövoimaan, ja se oli myös osana toiminta-aktiviteettia. Yhdistyksellä on alusta asti ollut palkattuna vastaava toiminnanohjaaja (myöh. toiminnanjohtaja). Vapaaehtoistyön lisäksi eri tehtäviin palkattiin tekijöitä työllisyysvaroin (työkokeilu, työelämävalmennus ja palkkatuki). Yhdistyksessä on suoritettu myös yhdyskuntapalveluja sekä opiskelijoiden työharjoittelujaksoja.

Toiminnanohjaajina oli aluksi henkilöitä, jotka olivat aktiivisesti seurakuntien toiminnassa mukana. Toiminnaohjaajan tehtäviä on hoitanut päiväkeskuksen historian aikana yli kymmenen eri henkilöä.

Nykyään toiminnanjohtajan lisäksi päivätoimintakeskuksella työskentelee palkkatukityöntekijöitä, työkokeilijoita, kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia, opiskelijoita, yhdyskuntapalvelua suorittavia sekä vapaaehtoisia.

 

Hallitukset:

Yhdistyksen toimintaa on johtanut jäsenistön valitsema hallitus, jonka valtuuttamana toiminnanohjaaja on toiminut. Hallituksen jäsenistö on valittu pääasiassa seurakuntien työntekijöiden, aktiivisten jäsenien ja vapaaehtoistyöntekijöiden keskuudesta.

Hallituksen rooli on ollut yhdistystoiminnan päälinjoista vastaaminen ja talouden seuranta.

 

Asiakkaat:

Ensisijainen asiakasryhmä on yhdistyksen toiminnan alkuajoista saakka ollut päihteiden takia vaikeuksissa olevat ihmiset, joille päiväkeskus on tarjonnut yhteydenpitopaikan raittiissa merkeissä. Alkuaikoina asiakkaat muodostuivat alkoholin väärinkäyttäjistä (myös raitistuneista). Hyvin varhain mukaan liittyivät myös eriasteisista mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset, ja myöhemmin mukaan tulivat sekakäyttäjät, syrjäytyneet ja yksinäisyyttä kokevat ihmiset. Nykyään toiminta kohdistuu enenevissä määrin ennaltaehkäisevään päihdetyöhön ja asiakasryhmänä toimivat asunnottomat, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, vähävaraiset sekä yksinäiset ihmiset.

 

Tukemassa

Liikuntakeskus Energy
Kuntoaitta
Siun Sote
Mainostoimisto Ideaomena