Joensuun Siniristi ry tuottaa sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaista päihdehuoltopalvelujen päivätoimintaa Joensuussa. Päivätoiminta on auki maanantaista torstaihin klo 7.30-15.30. Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Päivätoiminnan tavoitteena on viettää päivä selvin päin tekemisen ja toiminnan kautta. Päiväkeskustoiminta on kaikille avointa toimintaa, mutta pääasiallisesti palvelut ovat suunnattu asunnottomille, vähävaraisille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Päivätoimintakeskuksen toimintaa ohjaa tavoitteellinen ammatillinen, kuntoutusta ja päihteettömyyttä tukeva näkökulma. Toiminnan tavoitteena on asiakkaan elämänhallinnan ja –laadun parantaminen sekä arjenhallinnan välineiden löytäminen, vahvistaminen ja arjessa selviytymisen tukeminen. Toiminnassa korostuu vahvasti myös palvelunohjauksellinen näkökulma sekä tulevaisuusorientoituneisuus. Toiminnalla pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan jo olemassa olevia voimavaroja ja asiakkaan toimintakykyä.

Toiminnan tavoittena on myös luoda mahdollisuuksia kokea yhteyttä toisten kanssa. Yhteyden kokemista mahdollistetaan yhdessä olemisella ja erilaisilla toimintamuodoilla. Kokemuksella kuulumisesta johonkin pyritään lievittämään yksinäisyyttä, tukemaan päihteettömyyttä sekä mahdollistamaan fyysinen, sosiaalinen, psyykkinen ja hengellinen virkistyminen. Tavoitteena on tätä kautta vahvistaa asiakkaiden osallisuuden kokemusta, yhteiskunnallista jäsenyyttä ja vaikuttamista. Toiminnalla pyritään myös vahvistamaan päihteiden ongelmakäyttäjien taitoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista ja haasteista. Toiminnalla pyritään lisäämään asiakkaan elämänhallintaa ja edistämään sosiaalisten suhteiden syntyä. Toiminnassa painotetaan vertaistuen merkitystä ja sovelletaan yhteisöhoidon käytäntöjä. Päivätoiminnalla pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita henkilöt tarvitsevat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista.

Joensuun Siniristi ry:n ylläpitämään päivätoimintakeskukseen ovat kaikki tervetulleita iästä, sukupuolesta, elämänkatsomuksesta ja -tilanteesta riippumatta. Ainoa ehto toimintaan osallistumiselle on selvinpäin tuleminen sekä selvinpäin oleminen.

Osallistumalla vapaaehtoiseen ja maksuttomaan päivätoimintaan, sinulla on mahdollisuus:

  • Keskustella henkilökohtaisista asioistasi luottamuksellisesti ja saada ongelmiisi apua, ohjausta ja neuvontaa
  • Saada vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä
  • Saada henkistä tukea ja kannustusta tai vain olla, levätä ja oleskella kaikessa rauhassa
  • Ruokailla sekä ostaa päivittäin edullisin hinnoin kahviotuotteita, kuten kahvia ja leivonnaisia
  • Peseytyä ja pestä pyykkiä päivittäin sekä saunoa tiistaisin ja torstaisin
  • Lukea päivän lehtiä, käyttää internetiä ja ladata kännykkää
  • Osallistua järjestettyyn toimintaan, kuten erilaisiin ryhmätoimintoihin, retkille, vierailuille, ev.lut seurakunnan aamuhartauksiin sekä maksuttomiin liikuntavuoroihin
  • Viettää aikaa yhdessä muiden asiakkaiden ja päivätoiminnan työntekijöiden kanssa vaikkapa lautapelejä pelaillen tai keskustellen

Tukemassa

Liikuntakeskus Energy
Kuntoaitta
Siun Sote
Mainostoimisto Ideaomena